Compressor gekoelde klimaatkamers en incubators ICHeco/ICPeco nu CO2-gekoeld

Memmert introduceert twee temperatuurregulatietoestellen met klimaatneutrale CO2 als koelmiddel (R744) voor ACHEMA 2018. De ICHeco-klimaatkamer en de ICPeco compressorgekoelde incubator zijn niet alleen milieuvriendelijker, maar ook efficiënter dan apparaten die met gefluoreerde broeikasgassen worden gekoeld.

CO2-koelmiddel is klimaatneutraal

Met de geleidelijke uitfasering van synthetische koelmiddelen breidt Memmert zijn assortiment van milieuvriendelijke apparaten voor temperatuurregeling uit. Met de constante klimaatkamer HPP en de gekoelde incubator IPP biedt Memmert al vele jaren Peltier-gekoelde, milieuvriendelijke apparaten voor temperatuurregeling zonder koelcompressor.

De GWP-waarde (Global Warming Potential) wordt gebruikt om de effecten van stoffen op de opwarming van luchtlagen nabij de grond, en dus het broeikaseffect, te vergelijken. Het koelmiddel dat met onmiddellijke ingang wordt gebruikt in Memmert ICHeco / ICPeco-apparaten met de afkorting R744 en de chemische molecuulformule CO2 heeft een GWP-waarde van 1 en is daarom praktisch klimaatneutraal. Daarentegen draagt ​​het koelmiddel R134a, met een GWP van 1430, 1430 keer zoveel bij aan het broeikaseffect in de eerste 100 jaar na de introductie ervan. Bovendien bevat R744 geen chloor, is het niet brandbaar of giftig, veroorzaakt het geen ozonafbraak in de atmosfeer en hoeft het niet te worden weggegooid of gerecycleerd. Dit is een bijproduct van industriële processen, daarom wordt er veel minder energie gebruikt voor de productie dan voor synthetische, gefluoreerde koelmiddelen.

Regulering F-Gas biedt biedt stimulans voor conversie

De nieuwe F-gasverordening van de Europese Unie heeft tot doel de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen tegen 2050 met ongeveer 90% te verminderen ten opzichte van 1990. Tot de maatregelen behoren geleidelijke volumeverminderingen en een verbod op het op de markt brengen ervan. Nieuwe commerciële koelkasten met een GWP groter dan 150 mogen bijvoorbeeld niet meer worden verkocht vanaf 1 januari 2022. "Memmert reageerde om verschillende redenen vroegtijdig", legt Stefan Kaufmann, hoofd van de afdeling Ontwikkeling van Memmert, uit. "Aan de ene kant hebben onze nieuwe eco-apparaten een positieve impact op de milieubalans van onze klanten, en aan de andere kant zijn ze vrijwel onderhoudsvrij en scoren ze punten met een verbeterde koelcapaciteit." Interne metingen met een ICH750eco vertoonden een 20% hogere gemiddelde snelheid bij een omgevingstemperatuur van 22°C.

Beide apparaten beschikken ook over het beproefde luchtbehandelingssysteem van de Memmert-luchtmantel, waarbij zowel warmte als koude via vier zijden snel via een groot gebied in het interieur worden ingebracht. Het hermetisch gesloten werkgebied biedt tal van voordelen: geen ontvochtiging in het interieur en dus geen uitdroging van gevoelige monsters en geen ijsvorming van de koeleenheid. Bovendien verbruikt de klimaatkamer ICH geen water na het bereiken van de instelpunten, zolang de deur niet is geopend.

Klimaatkasten CTC en TTC nu met milieuvriendelijker koelmiddel R449A

Memmert converteert  nu al de klimaatkast CTC en temperatuurtestkast TTC naar het koelmiddel R449A. De werking van alle toestellen is dus gegarandeerd na 31/12/2019.

EU-regelgeving gefluoreerde broeikasgassen verplicht tot conversie


De nieuwe f-gassenverordering wil de emissies van de industriële sector in de EU tegen 2030 met 70 % laten dalen ten opzichte van 1990. Het doel is om de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen) tegen 2030 van 70 miljoen ton CO2 naar 35 miljoen ton CO2 te reduceren. Hiervoor zal het gebruik van fluorkoolwaterstoffen (Cfk’s) met een GWP- waarde (aardopwarmingsvermogen) van meer dan 2500, stapsgewijze verboden worden. Het gebruik -zonder restricties- van het koelmiddel R404A in klimaatkasten met koelaggregaat, is toegestaan tot 31 december 2019.

Om klanten zekerheid te bieden dat de CTC / TTC klimaatkasten ook na deze datum zonder probleem in gebruik kunnen blijven, heeft Memmert besloten pro-actief te reageren en reeds nu om te schakelen naar het koelmiddel R449A. Bestaande klimaatkasten kunnen tijdens een "drop-in" - of "retrofit" –proces geconverteerd worden naar het nieuwe koelmiddel. Intussen kan ook een lektest uitgevoerd worden.


Het nieuwe koelmiddel is aanzienlijk klimaatvriendelijker


Om de bijdrage aan het opwarmen van de luchtlagen dicht bij de grond (het broeikaseffect) te kunnen vergelijken, wordt de GWP-waarde in relatie tot CO2 (GWP = 1) gehanteerd. Volgens deze formule draagt 1 kg van het koelmiddel R404A binnen de eerste 100 jaar nadat het vrijkomt, 3922 keer meer bij aan het broeikaseffect als 1 kg CO2. De GWP-waarde van het nieuwe koelmiddel ligt ongeveer 65 % lager ( GWP= 1397).

Nieuwe vochtigheidskamer Memmert HCP speciaal uitgerust voor 85/85 testen

Vanaf heden, zijn alle Memmert HCP vochtigheidskamers uitgerust met het handige TwinDISPLAY. Een compact 56 liter benchtop model vervolledigt de reeks vochtigheidskamers. De launch vond plaats tijdens Control 2018 in Stuttgart.

Uitgebreide comfortfuncties


Deze hoogwaardige klimaatkamer is een economisch en bijna onderhoudsvrij alternatief voor klimaatkasten met actieve koeling, vooral voor applicaties boven omgevingstemperatuur zoals versnelde levensduurtesten en 85/85 testen. De bedieningsunit ControlCOCKPIT met touchscreen is het controlecentrum van de HCP waar alle parameters, in 3 snelle stappen kunnen geprogrammeerd worden. Status- en alarmmeldingen verschijnen gelijktijdig op het display. Het TwinDISPLAY maakt communicatie met moderne interfaces mogelijk. Programmeren van de klimaatkast verloopt eenvoudig en intuïtief via de besturings- en protocol software AtmoCONTROL. Extra functies en opties zoals een noodbatterij voor de bedieningsunit ControlCOCKPIT ( optie C2), SetpointWAIT functie voor temperatuurafhankelijke duurtijd , alarmsignalen per mail of sms ( optie C3 MobileALERT) en standaard doorvoeropening in de achterwand van 40 mm ondersteunen de betrouwbare en nauwkeurige testprocessen.


Actieve vochtigheidsregeling minimaliseert condensatie


Zoals alle Memmert klimaatkamers die in het positieve temperatuurbereik werken, heeft de HCP-kamer ook een actieve vochtigheidsregeling. Dit garandeert een betrouwbare homogeniteit van temperatuur en vochtigheid en korte hersteltijden na het openen van de deur. In combinatie met verwarming aan alle zes zijden, inclusief een verwarmde glazen binnendeur, wordt verdamping in de binnenruimte geminimaliseerd en daarmee het risico dat gecondenseerd water op het testobject druppelt.